բեղնաւոր

բեղնաւոր

Manandean 1928: 109

Փիլ. նխ. 45, Փիլ.լին., Փիլ.այլաբ., Փիլ.ժ բան

Manandean 1928: 109

Պիտ. (Venice 1865:) 487

Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԲԵՂՆԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 1 480 Chronological Sequence: 6c ա. γόνιμος, εὕτοκος, εὕφορος fecundus, ferax, ferttilis Ունօղ զբեղուն, այսինքն զբերս, կամ զծնունդ բերրի. բարեբեր. բազմապտուղ. եւ Բազմածին. ծննդական. ... *Ըստ բազմաբեր արմտեացն բեղնաւոր յաճախութեանցն,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՍԵՐՈՒՆ — ( ) NBH 2 0710 Chronological Sequence: 6c ա. Ունօղ զզօրութիւն սերելոյ. բեղուն. բեղնաւոր. *Ոչ բնաւորեցաւ ոչինչ պտղաւոր եւ սերուն կատարելաբերել վատթարին հոգի: Առ դիւրընկալ եւ բեղնաւոր եւ սերուն փոփոխելով փոխանակ այնր, որ յառաջ սակաւ մի էր ամլութիւն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՃՈՂԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0050 Chronological Sequence: 6c, 8c, 12c, 13c ա. Աճական. աճօղ, աճեցուն, եւ ուռճացեալ. բեղնաւոր՝ առոյգ. ըստ յն. նաեւ աճեցուցանօղ. αὑξητικός, ἑπακμάζων, γόνιμος crescens, vigens, vegetus, faecundus, augens, auctrix *Տունկն ունի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱԶՄԱԲԵՂՈՒՆ — ( ) NBH 1 402 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 11c, 12c ա. πολύκαρπος, εὕφορος, πολύχοος fertilis, ferax, abundans, copiosus Բեղնաւոր յոյժ. բերրի. բազմապտուղ. բերքը՝ պտուղը շատ. ... *Ընդ այլ ամենայն բազմաբեղուն շահից (ձիթենւոյ). Պիտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱԶՄԱԾԻՆ — ( ) NBH 1 407 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c, 12c ա. πολυτόκος, πολύγονος multos pariens, fecundus, ferax որ եւ ԲԱԶՄԱԾՆՈՒՆԴ. Մայր բազմութեան զաւակաց. բեղնաւոր. եւ Բերրի. շատ զաւակ բերօղ. ... *Ամուլն ծնաւ եօթն,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԵՂՄՆԱՒՈՐ — ( ) NBH 1 480 Chronological Sequence: 6c Տ. ԲԵՂՆԱՒՈՐ. γόνιμος felix partus *Մանկանց եօթնամսեայքն բեղմնաւորք (կամ բեղնաւորք) են եւ ծննդական. Փիլ. այլաբ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԵՂՆԱՒՈՐԱԳՈՅՆ — ( ) NBH 1 480 Chronological Sequence: 6c ա.մ. Առաւել բեղնաւոր. *Մինչեւ յամանս երիկամանցն, որ բեղնաւորագոյն եւ ծննդագործն է: Քաջալերեսցի ահա բեղնաւորագոյն վարել զսերմն. Փիլ. այլաբ. եւ Փիլ. ՟ժ. բան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԾՆԱԿԱՆԱԳՈՅՆ — ( ) NBH 1 1020 Chronological Sequence: 6c ա. Ծննդականագոյն. քաջ բեղնաւոր. Փիլ. լին.: LACKING …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԾՆՆԴԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 1021 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 12c ա. τικτούσα, γεννῶσα pariens, parturiens γόνιμος gnerans, vim habens gignendi, fecundus, fertilis. ասի եւ ԾՆԱԿԱՆ. Որ ունի կամ կարէ ծնանալ զզաւակ. ծնանելի, ծնօղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԾՆՈՂԱԳՈՅՆ — ( ) NBH 1 1022 Chronological Sequence: 13c ա. Ծննդականագոյն, բեղնաւոր. բերրի. քաջաբեր. *Երկիր ծնողագոյն, յորմէ ճշմարտութիւն եւ հաց վերաբուսաւ. Հ. կիլիկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՄԱՐԴԱՍԵՐ — ( ) NBH 2 0221 Chronological Sequence: 6c ա. Սերօղ զմարդիկ. բեղնաւոր. ἁνθρωπογόνος homines procreans. *Ելլադա մարդասե՛ր (է), ստոյգ եւ ճշմարիտ խորհուրդ ծնանելով. Փիլ. նխ. ՟բ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.